دسته بندی و انتخاب پرس ها

دسته بندی و انتخاب پرس ها

مقدمه قبل از این که مهندس تولید یا طرح قالب بخواهد برای قالب پرسی را انتخاب کند باید درک و اطلاعات صحیحی از ساختار و چگونگی عملکرد انواع پرس ها
همه چیز در مورد پلی پروپیلن(PP)

همه چیز در مورد پلی پروپیلن(PP)

پلی پروپیلن چیست؟ توضیح این ماده جزء پرمصرف و اساسی ترین ماده مورد استفاده در انواع صنعت های خودروسازی , تغذیه , ساختمانی و غیره می باشد که به صورت