• نام نرم افزار : مولد فلو
  • شرکت سازنده: autodesk
  • زمینه کاری: تحلیل قالب پلاستیک
  • آدرس پروژه: https://www.autodesk.com