• نام نرم افزار : کتیا
  • شرکت سازنده: Dassault Systèmes
  • زمینه کاری: طراحی سه بعدی صنعتی
  • وب سایت: https://www.3ds.com/